,

La Meuse, au cœur de notre histoire

20,00

Het stadt alleen in het Frans

Nooit eerder werd de studie van een rivier benaderd als een monografie. Dit boek over de Maas, met zijn vele onuitgegeven illustraties, toont de belangrijke rol aan die de rivier heeft gespeeld in de ontwikkeling van de aangrenzende streken, vanaf haar ontstaan tot het einde van de 16e eeuw. Er zijn ook enkele aantekeningen over de geschiedenis van Mosan tot op heden. Dit multidisciplinaire werk toont de essentiële plaats aan van de rivier in de meest uiteenlopende domeinen en stelt vast dat er tussen die domeinen wisselwerkingen bestaan die zo krachtig zijn dat ze één geheel vormen: de Maas. Dankzij de transportmogelijkheden die zij biedt, maakt de rivier de ontwikkeling van het stedelijk verschijnsel mogelijk en verzekert zij het verkeer van talrijke goederen, die de intense handelsbetrekkingen voeden. Bovendien is de rivier van groot strategisch belang en opent zij zich voor talrijke activiteiten, zodanig dat zij uitzonderlijk blijkt te zijn onder de rivieren van Noordwest-Europa.

Categories: ,
Weight 0,495 kg